Komende tijd wordt er aan een nieuwe website gewerkt.
Met een uitgebreider portfolio, klantervaringen en actuele informatie.

Menu

Waar zet ik APK® bij in?

De APK ® methode is breed inzetbaar bij thema’s als werkvermogen en duurzame inzetbaarheid, levensfasegericht personeelsbeleid, strategische personeelsplanning, medewerkers-tevredenheidsonderzoek, zelforganiserend (zelfsturend) werken, jaargesprekken, samenwerking en teamverbetertrajecten. 

De APK® methode kan worden ingezet als een éénjarig of een driejarig traject

Bij het driejarige traject meten en bespreken we ieder jaar de inzetbaarheid van medewerkers. Zodoende ontstaat continuïteit en wordt duurzaam gewerkt aan inzetbaarheid, eigen regie en plezier in werk.

“We zien het aantal werknemers dat uitvalt met een burn-out toenemen. Ook de gemiddelde verzuimduur van burn-out stijgt. Een werkgever is nu gemiddeld 242 dagen een werknemer met burn-out kwijt. En als je dan weet dat één verzuimdag 250 euro kost. Het wordt hoog tijd om stress en psychische klachten vroegtijdig te herkennen en aan te pakken”, aldus dr. Catelijne Joling, directeur Research & Development van ArboNed.