Komende tijd wordt er aan een nieuwe website gewerkt.
Met een uitgebreider portfolio, klantervaringen en actuele informatie.

Menu

Van waaruit wij werken

Wij werken vanuit de volgende vijf pijlers, die verankerd zitten in onze attitude en methodiek.

Regie: Keuzes maken over jouw duurzame inzetbaarheid
Passie: Gemotiveerd en met plezier je werk doen
Kracht: Inzetten van jouw talenten, doen waar je goed in bent
Gezondheid: Je vitaal voelen, flexibel zijn
Verantwoordelijkheid: Sturing geven aan je ontwikkeling en loopbaan

APK® combineert een vragenlijst over het werkvermogen met het ACT® meetinstrument.