Menu

Van waaruit wij werken

Wij werken vanuit de volgende vijf pijlers, die verankerd zitten in onze attitude en methodiek.

Regie: Keuzes maken over jouw duurzame inzetbaarheid
Passie: Gemotiveerd en met plezier je werk doen
Kracht: Inzetten van jouw talenten, doen waar je goed in bent
Gezondheid: Je vitaal voelen, flexibel zijn
Verantwoordelijkheid: Sturing geven aan je ontwikkeling en loopbaan

APK® combineert een vragenlijst over het werkvermogen met het ACT® meetinstrument.